آغاز عملیات عمرانی احداث آب انبار مرکزی فضای سبز در محل جنب آتش نشانی شهرداری شاهد شهر

معاون عمران از آغاز عملیات عمرانی احداث آب انبار مرکزی فضای سبز به حجم ۱۰۰۰۰۰۰  لیتر در محل جنب آتش نشانی شهرداری شاهد شهر خبر دارد . به نقل از رضوی هدف از ساخت آب انبار آبیاری فضای سبز و نگهداری از فضاهای سبز موجود در سطح شهر است . 

19:0/14 مرداد 1398/سه شنبه

نظرات کاربران
5/5 1 0 0
اخبار مربوطه