دیدار شهردار با کارکنان ایثارگر شاغل در شهرداری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی وشهرداری شاهدشهر :
روز شنبه مورخ 98/07/06 ساعت 14/30 دیدار صمیمی و دوستانه شهردار و معاون اداری مالی به مناسبت هفته دفاع مقدس با کارکنان ایثارگر شاغل در شهرداری  شاهد شهر  - آقایان فتاح زاده ، اسماعیلی مشگینی ، اسلامی ، رحمتبر و  ذبیحی در دفتر شهردار تجلیل به عمل آمد 
14:30/6 مهر 1398/شنبه

نظرات کاربران
5/5 1 0 0
اخبار مربوطه
googleanaletics