جلسه معاونین و مسئولین واحد های شهرداری فرصتی مناسب جهت بررسی امور جاری و اجرایی حوزه های مختلف شهرداری، همپوشانی برنامه ها و جلوگیری از موازی کاری در بدنه شهرداری می باشد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شاهد شهر ، بهمن خانی شهردار شاهدشهر تشکیل جلسه معاونین و مسئولین واحد های شهرداری را فرصتی مناسب جهت بررسی امور جاری و اجرایی حوزه های مختلف شهرداری، همپوشانی برنامه ها و جلوگیری از موازی کاری در بدنه شهرداری عنوان کرد و گفت: هریک از معاونت های شهرداری، بازوهای اجرایی مدیریت شهری محسوب می شوند که همکاری مشارکت تمامی معاونت ها و اجرای مناسب طرح ها و برنامه ها می تواند در تقویت همه جانبه مدیریت شهری موثر واقع شود واگر معاونتی نتواند در مسیر تحقق اهداف شهرداری گام بردارد و از عهده برآورده کردن انتظارات شهروندان برنیاید، انرژی و توانمندی کل مجموعه شهرداری تعدیل می رود به همین منظور برگزاری مستمر جلسات شورای معاونین و جلسات متعدد راهبردی مدیران شهرداری نقش بسزایی در ارتقای کارکرد تمامی اجزای پیکره شهرداری دارد.

در این جلسه برنامه های اولویت دار هریک از معاونت ها ، مشکلات پیش رو و مطالبات معاونان مطرح و رسیدگی به آنها در دستور کار حوزه شهردارشاهد شهر قرار گرفت.

11:49/12 دی 1401/دوشنبه

نظرات کاربران
5/5 1 0 0
اخبار مربوطه
googleanaletics