ملاقات بهمن خانی شهردارشاهدشهر با شهروندان

به گزارش روابط عمومی شهرداری شاهدشهر ،شهروندان شاهدشهر مسائل و مشکلات خود را جهت ارائه تخفیف در صدور پروانه ساختمانی، آسفالت و زیر سازی معابر و کوچه ها و همچنین درخواست اشتغال با شهردار شاهدشهر در میان گذاشتند.
بهمن خانی شهردار شاهدشهر نیز مطالبات وخواسته های شهروندان را بررسی و به تعدادی از مطالبات و درخواست های شهروندان در چهار چوب قانون شخصاً رسیدگی و مشکلات آنها را رفع کرد.
در پایان گفتنی است؛ اعتماد سازی بین شهروندان و شهرداری، ایجاد ارتباطات دوسویه بین شهروندان و شهرداری و آشنایی بیشتر و بهتر با معضلات و مشکلات منطقه ای و محله ای برای تصمیم گیری جهت رفع آنها از اهداف برگزاری دیدارهای مردمی شهردار شاهدشهر است.
12:55/5 اردیبهشت 1402/سه شنبه

نظرات کاربران
5/5 1 0 0
اخبار مربوطه
googleanaletics