نمایشگاه خدمات و عملکرد دستگاه های اجرایی و شهرداریهای شهرستان شهریار

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شاهدشهر
پنجمین جلسه کمیته راهبردی و تخصصی جمعیت، کسب و کار و اشتغال پایدار امور بانوان شهرستان شهریار مورخ 8/6/1402 ساعت 14:30 دقیقه با حضور دکتر ملکی معاون برنامه ریزی و امور مالی فرمانداری ویژه شهرستان شهریار ، سرکار خانم جلالوند معاون دفتر بانوان استانداری تهران، مهندس بهمن خانی شهردار شاهدشهر، مهندس عباس قنبری نایب رئیس شورای اسلامی شاهدشهر، سرکا رخانم صالحی از اعضای شورای اسلامی صباشهر، سرکار خانم دکتر امیری مشاور امور بانوان و خانواده فرمانداری ویژه شهریار، آقای جعفری معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری شاهدشهر و جمعی از بانوان فعال در حوزه فرهنگی و کسب و کار در دفتر شهردار شاهدشهر برگزار گردید و همزمان نمایشگاه خدمات و عملکرد دستگاه های اجرایی و شهرداریهای شهرستان در دولت جناب آقای دکتر رئیسی با عنوان تونل خدمت افتتاح و مورد بازدید حضار قرار گرفت در حاشیه این نمایشگاه آقای دکتر ملکی از زحمات مجموعه مدیران شهری شهرستان و حضور فعال بانوان در عرصه کسب و کار تشکر و از مهندس خانی به عنوان شهردار نمونه و منتخب شهرستان و بانوان فعال در حوزه مسب و کار تجلیل نمودند پس از اتمام جلسه باتفاق از دو کارگاه تولیدی خیاطی و سفالگری با مدیریت بانوان شاهدشهر بازدید شد نهایتاً سرکار خانم جلال وند از برگزاری نمایشگاه و عنایت ویژه مسئولین شهرستان شهریار خاصه مجموعه فرمانداری و امور بانوان و خانواده در بحث توانمند سازی بانوان در کسب و کار و مشاغل خانگی و اجرای تکالیف قانون جوانی جمعیت توسط دستگاه های اجرایی تقدیر و تشکر نمودند.
10:56/9 شهریور 1402/پنجشنبه

نظرات کاربران
5/5 1 0 0
اخبار مربوطه
googleanaletics