آمادگی تیم های عملیاتی آتش نشانی به جهت مقابله با حوادث احتمالی چهار شنبه سوری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری نصب بنرهای هشدار دهنده مربوط به پیشگیری از خطرات آتش بازی در چهار شنبه آخر سال و ویروس کرونا و سازماندهی و آمادگی تیم های آتش نشانان داو طلب به جهت توزیع بروشور های چهار شنبه سوری و پیشگیری از حوادث احتمالی توسط واحد آتش نشانی شهرداری شاهدشهر انجام شد.
22:9/26 اسفند 1398/دوشنبه

نظرات کاربران
5/5 1 0 0
اخبار مربوطه