تشکیل کمیسیون توافقات جهت توسعه سرانه فضای سبز شهری

کمیسیون توافقات به منظور اشاعه و ارتقای فرهنگ زیست محیطی و مشارکت شهروندان در حفظ و توسعه فضاهای سبز شهری تشکیل جلسه داد .
📢به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شاهدشهر ؛
روز شنبه 99/12/16 همزمان با روز درختکاری و پاسداشت هفته منابع طبیعی در شاهدشهر ، جلسه توافق فیمابین شهرداری شاهدشهر و مالکین زمینهای نهضت و احمدی جهت توسعه پارک 22 بهمن که با حضور شهردار و اعضای کمیسیون توافقات و کلیه مالکین زمینهای مذکور تشکیل شد و با برگزاری جلسات مستمر در شهرداری ضمن جلب رضایت عمومی شهروندان شاهد پیشرفت طرحهای عمرانی و خدماتی در شهرباشیم.                                                                                                                                                               
در جلسات این کمیسیون پرونده های ملکی املاکی که در طرح تفصیلی دارای مشکل هستند، با حضور مالکین توافق و تعییین تکلیف می شود.
 
11:0/16 اسفند 1399/شنبه

نظرات کاربران
5/5 1 0 0
اخبار مربوطه
googleanaletics