تقدیر و تشکر پرسنل از زحمات یکساله شهردار شاهدشهر

در روز چهارشنبه مورخ ۲۸ اسفند ماه ۹۸ بنا به دعوت مدیر روابط عمومی کلیه پرسنل شهرداری در سالن اجتماعات از شهردار پرتلاش و زحمت کش مهندس سلمانی با اهدا لوح سپاس تقدیر و تشکر بعمل آوردند و متقابلا شهردار نیز از تمامی پرسنل به جهت زحمات بی وقفه شان  تقدیر نمودند و خواستار تلاش و پشتکار بیشتر کلیه پرسنل در سال آینده در امور محوله شدند سلمانی افزود: تکریم ارباب رجوع سرلوحه کلیه امور و خدمات در شهرداری شاهدشهر خواهد بود.
15:9/28 اسفند 1398/چهارشنبه

نظرات کاربران
5/5 1 0 0
اخبار مربوطه