جلسه ستاد باز آفرینی شاهد شهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شاهد شهر :

جلسه ستاد بازآفرینی با هدف رسیدگی به بافت های فرسوده شاهد شهر برگزار شد.
با حضور حامد سلمانی ( شهردار شاهد شهر) - بهمن زاده ( رئیس شورای شهر) - وحید راد ( مسئول شهرسازی شاهدشهر) - مداحی ( رئیس اداره شهری  و روستایی فرمانداری ) - نعمتی ( کارشناس فرمانداری ) - حسین یاری ( عضو شورای شهر ) - صلاحی ( رئیس اداره برق شاهدشهر ) - هراتی ( رئیس اداره گاز ) دینه وری ( کارشناس فرهنگ و ارشاد شهریار ) - خانم خدادادی ( کارشناس اداره راه ) و حسین عربی ( معاون اداره هلال احمر شهریار ) روز سه شنبه 9 مهر 98 ساعت 11 برگزار شد.
در این جلسه در خصوص مسائل مرتبط با بافت های فرسوده بحث و تبادل نظر گردید .
9:30/10 مهر 1398/چهارشنبه

نظرات کاربران
5/5 1 0 0
اخبار مربوطه