جلسه شورای معاونین شهرداری شاهدشهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شاهد شهر جلسه شورای معاونین با حضور شهردار ، معاون اداری مالی ،  معاون عمران ، معاون شهرسازی  ، معاون خدمات شهر و مسئول بازرسی  به منظور بررسی عملکرد  شهرداری و بررسی مسائل و مشکلات و ارائه راهکارهای لازم روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۷ راس ساعت 8 در دفتر شهردار شاهد شهر برگزار گردید
19:8/27 بهمن 1398/یکشنبه

نظرات کاربران
5/5 1 0 0
اخبار مربوطه