جلوگیری از کلیه ساخت و ساز داخل شهر

شهرداری شاهدشهر در اجرای طرح استقبال از بهار کلیه ساخت و سازها و عملیات ساختمانی را از تاریخ ۹۸/۱۲/۲۹ لغایت ۹۹/۱/۱۵ تعطیل نموده . شهردار شاهدشهر ضمن تشکر از شهروندان به منظور همکاری به جهت زیباسازی منظر شهری اظهار داشت این اقدام تعامل بین شهرداری و شهروندان جهت داشتن شهری آرام و زیبا خواهد بود .
14:8/29 اسفند 1398/پنجشنبه

نظرات کاربران
5/5 1 0 0
اخبار مربوطه