نشست شهرداران و بخشداران شهرستان شهریار با فرماندار و معاونین در شهرداری شاهدشهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شاهدشهر  جلسه شورای هماهنگی شهرداران و بخشداران شهرستان شهریار یک هفته پس از هفته شهرداری ها و دهیاری ها در شهرداری شاهدشهر برگزار گردید.
در این جلسه شهرداران مسائل شهرهای خود را با فرماندار و معاونین و بخشداران محترم در میان گذاشتند و مقرر شد رمپ و لوپ جنوب اتوبان تهران -ساوه بسمت جاده کاظم آباد و همچنین محور اصلی آدران -شهریار با تقاطعات همسطح صباشهر و شاهدشهر ساماندهی شود.

17:0/30 تیر 1398/دوشنبه

نظرات کاربران
5/5 1 0 0
اخبار مربوطه