نشست شهردار شاهد شهر با مسئولین اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شاهد شهر نشست شهردار  با مسئولین اداره ورزش شهرستان شهریار در دفتر شهردار صورت گرفت . این نشست با حضور معاون اداره ورزش و جوانان ، رئیس هیات هند بال و مسئول امور بانوان اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار پیرامون توجه مسئولین ذیربط به امر ورزش انجام گردید .
0:2/23 بهمن 1398/چهارشنبه

نظرات کاربران
5/5 1 0 0
اخبار مربوطه