نصب المان هفت سین نوروزی

به گزارش روابط عمومی به منظور ایجاد نشاط ، زیباسازی و مبلمان شهری در سال جدید شهرداری  شاهدشهر اقدام به ساخت و نصب المان سفره هفت سین نوروزی نمود.
12:25/1 فروردین 1398/جمعه

نظرات کاربران
5/5 1 0 0
اخبار مربوطه