اعضای هیئت رییسه شورای اسلامی شاهدشهر و سرپرست جدید شهرداری انتخاب شدند

براساس رأی اعضای شورای اسلامی ، سرپرست شهرداری‌ و اعضای هیئت رییسه شورای اسلامی شاهدشهر ، انتخاب شدند.

📢به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شاهدشهر ؛ در ابتدای این مراسم که با حضور جمعی از مسئولین و اعضای منتخب ششمین دوره شوراهای اسلامی شاهدشهر در فرمانداری شهرستان شهریار برگزار شد ، آقای مهدی بهمن زاده رئیس دوره پنجم شورای اسلامی شهر گزارشی را از عملکرد شورای پنجم در مدت چهار سال خدمت خود به حاضرین ارائه نمود و در ادامه مراسم مهندس طاهری فرماندار شهریار ضمن تبریک به اعضای منتخب شورای ششم و تقدیر و تشکر از اعضای شورای پنجم اظهار کرد : منتخبین مردم امانتدار رأی مردم هستند و می بایست بدور از هر گونه سیاسی بازی در راه توسعه و پیشرفت امور در زمینه های مختلف عمرانی ، خدماتی ، اجتماعی ، ورزشی و فرهنگی گام بردارند.
⭕️در ادامه اعضای شورای ششم با حضور در ساختمان پارلمان شهری شاهدشهر به انتخاب هیئت رئیسه و سرپرست شهرداری پرداختند که طبق آن آقای طالب فرهادی به عنوان رئیس شورا ، آقای عباس قنبری به عنوان نایب رئیس شورا ، آقای علی پودینه به عنوان منشی شورا ، که همگی با حد نصاب اخذ سه رأی موافق از پنج رأی انتخاب شدند.

➕همچنین در پایان جلسه مهندس بهمن خانی با رأی اکثریت ( اخذ سه رأی موافق از پنج رأی ) با حکم پیشنهادی به عنوان سرپرست شهرداری شاهدشهر انتخاب شد ، که حکم ایشان پس از تصویب در کمیته انطباق در فرمانداری شهریار ، قانونی و اجرایی می‌شود.
9:30/15 مرداد 1400/جمعه

نظرات کاربران
5/5 1 0 0
اخبار مربوطه
googleanaletics