مدیریت شهری شاهد شهر رأی خود را به صندوق رأی انداختند

شهردار ، اعضای شورای اسلامی و معاونین شهردار و همکاران اداری با حضور در پای صندوق ها، رأی خود را به صندوق اخذ رأی انداختند.
9:10/15 تیر 1403/جمعه

نظرات کاربران
5/5 1 0 0
اخبار مربوطه
googleanaletics