انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی شاهدشهر

هیئت رئیسه سومین سال از ششمین دوره شورای اسلامی شاهدشهر مشخص گردید
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شاهدشهر
در جلسه رسمی شورای اسلامی ماده 9 اصلاحی آیین نامه اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر و مواد 3 و 17 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور جلسه رسمی انتخاب هیئت رئیسه سال سوم از دوره ششم شورای اسلامی شاهدشهر به مدت یک سال تشکیل و اعضای محترم از بین خود رأی گیری نمودند در این انتخابات جناب آقای طالب فرهادی رئیس ، جناب آقای عباس قنبری نایب رئیس ، جناب آقای علی پودینه منشی اول ، جناب آقای ابراهیم زارع منشی دوم انتخاب گردید.
6:13/15 مرداد 1402/یکشنبه

نظرات کاربران
5/5 1 0 0
اخبار مربوطه
googleanaletics