جلسه شهردار شاهدشهر با رئیس اداره تبلیغات اسلامی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شاهد شهر, روز سه شنبه مورخ 98/05/01 ساعت 12 ظهردر محل شهرداری جلسه ای با حظور مهندس سلمانی  شهردار شاهد شهر با رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شهریار حاج آقای جلیل زاده در خصوص ساماندهی فعالیت های هیئا ت مذهبی شاهد شهر در ماه های محرم و صفردر حال برگزاری می باشد.
12:0/1 مرداد 1398/سه شنبه

نظرات کاربران
5/5 1 0 0
اخبار مربوطه
googleanaletics