در راستای ارتباط دوسويه بين شهروندان با مديريت شهري، ملاقات مردمي بهمن خانی شهردار شاهد شهر  با شهروندان برگزار شد.

در راستای ارتباط دوسويه بين شهروندان با مديريت شهري، ملاقات مردمي بهمن خانی شهردار شاهد شهر با شهروندان برگزار شد.
13:51/11 بهمن 1401/سه شنبه

نظرات کاربران
5/5 1 0 0
اخبار مربوطه
googleanaletics