ملاقات مردمی شهردار شاهد شهر طبق برنامه هفتگی (روزهای سه شنبه) ، 20 دی ماه 1401 برگزارشد

ملاقات مردمی شهردار شاهد شهر طبق برنامه هفتگی (روزهای سه شنبه) ، 20 دی ماه 1401 برگزارشد
8:56/21 دی 1401/چهارشنبه

نظرات کاربران
5/5 1 0 0
اخبار مربوطه
googleanaletics