ملاقات مردمی شهردار شاهدشهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهر داری شاهد شهر . ملاقات مردمی و بدون واسطه مهندس سلمانی شهردارشاهد شهر با 73 نفراز  شهروندان عزیزوگوش کردن به صحبتها و درد دل ملاقات کنندگان  در خصوص رفع مشکلات این عزیزان دستورات لازم راصادر فرمودند و مقرر گردید معاونتها ومسولین جهت رفع مشکلات اداری طبق دستور بصورت قانونی اقدام نمایند . و هدف از ملاقات مردمی شهردار محترم رضایتمندی مردم وتکریم ارباب رجوع میباشد . 
9:0/7 مرداد 1398/دوشنبه

نظرات کاربران
5/5 1 0 0
اخبار مربوطه
googleanaletics