>تماس با ما

  • آدرس : شهرستان شهریار ، کیلومتر 12 جاده کهنز شاهدشهر ، بلوار شهدا ، شهرداری شاهدشهر
  • شماره تماس شهرداری :65442500

    شماره فکس شهرداری :65442324

  • کد پستی : 3356157775

    شناسه ملی شهرداری : 14003108966

فرم تماس با ما

googleanaletics