درباره شهر


درباره شهر

شناسنامه شهر : محدوده مطالعاتی شاهدشهر در جنوب شهرستان شهریار و در جنوب غربی استان تهران قراردارد که در عرض جغرافیایی 34، 35 شمالی و طول 05 ، 51 شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع می باشد . این شهر در ارتفاع 1100 متراز سطح آبهای خلیج فارس قرار گرفته است و فاصله آن تا تهران از طریق جاده تهران ساوه حدود 40 کیلومتر می باشد ، که از شمال به شهر شهریار و فردوس و از جنوب و جنوب شرق به اتوبان ساوه و اراضی حریم شهرهای رباط کریم و نسیم شهر و از شرق به شهر صباشهر می رسد و بالاخره ازغرب و جنوب غربی بوسیله روستاهای رامین و منجیل آباد و همچنین اراضی شمال شرقی حریم شهر رباط کریم احاطه گریده است . محدوده مطالعاتی شاهدشهر در حدود 12کیلومتری جنوب شهر شهریار و در غرب جاده اصلی شهریار به شهرستان رباط کریم قرارگرفته . در ادوار گذشته محدوده مطالعاتی موجود متشکل از آبادی های درازه ، شهسواری ، علی آباد و محمودآباد خلج آباد به صورت منفصل می باشد . از بهم پیوستن سه آبادی درازه ، شهسواری و علی آباد در بهمن ماه سال 1376 و با تصویب هیئت وزیران شاهدشهر تشکیل و دارای شهرداری گردید و با توجه به رابطه کارکردی آبادی محمودآباد خلج آباد با این سه آبادی ، این آبادی نیز در حوزه مطالعاتی قرارگرفته است .محدوده مطالعاتی شاهدشهر در فاصله 40 کیلومتری جنوب غربی تهران ( از مبدا از میدان آزادی ) در هم جواری حرایم شهری مناطق 18 و 19 شهر تهران و 12 کیلومتری جنوب شهر شهریار قراردارد این شهریکی از هشت شهر شهرستان شهریار است که از شمال به شهر شهریار و فردوس و از جنوب شرقی به اتوبان ساوه و اراضی حریم های رباط کریم و نسیم شهر ، از شرق به صباشهر و بالاخره ازغرب و جنوب غربی به وسیله روستاهای رامین و منجیل آباد و هم چنین اراضی شمال شرقی حریم شهر رباط کریم احاطه گردیده است . علت نامگذاری شاهدشهر وجود تعداد زیاد شهدای جنگ تحمیلی در این شهر می باشد پیشینه تاریخی این شهر ، پیرو دو عامل چگونگی شکل گیری آبادیهای مربوطه از یک سو ( عامل درونی ) و آثار قبلی گسترش شهر تهران بر محیط پیرامونی (عامل بیرونی ) از سوی دیگر است . عامل درونی به ویژگیهای جغرافیایی و طبیعی مرتبط است وجود آب فراوان ( قبل از احداث سد کرج در منطقه یکی از مزیتهای بزرگ برای رشد سکونت پذیری در منطقه به شمار می آمده است .هسته اولیه محدوده مطالعاتی شاهدشهر از قدمت چندانی برخوردار نیستند و عمر آنها حداکثر به 250 سال در اواخردوره زندیه و اوایل قاجاریه می رسد
.
جمعیت : براساس سرشماری سال 1395 جمعیت شاهدشهر 25400 نفر می باشد
googleanaletics