معاون فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی


محرم جعفری
تحصیلات: لیسانس مدیریت

در حال حاضر ؛ رئیس دفتر حوزه شهردار
شرح وظایف:
1- توانایی تجزیه و تحلیل نیازهای فرهنگی و اجتماعی  شهر و شناخت ویژگی های فرهنگی و اجتماعی مناطق و محلات شهری .
2- اطلاع و دسترسی به آخرین آمار و اطلاعات فرهنگی و اجتماعی شهر مانند آمار جمعیتی و سرانه های فرهنگی و اجتماعی شهر.
3- آشنایی با ضرورت های توسعه پایدار شهری.
4- برنامه ریزی در جهت توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی شهروندان به منظور  رساندن سرانه های فرهنگی و اجتماعی به حد استاندارد.
5- تعیین اهداف، سیاستها و تعیین راهبردها و خط مشي‌های مربوط به امور اجتماعی و فرهنگی شهر .
6- انجام مطالعات و بررسی های لازم در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و هنری در جهت ارائه طرحها و برنامه‌هاي مورد نیاز برای توسعه فرهنگی .
7- انجام اقدامات لازم در جهت اداره بهینه اماکن فرهنگی ، ورزشی، مذهبی و آموزشی همچون فرهنگسراها، کتابخانه ها، خانه های فرهنگی، سینما و...
8- توانمند سازی و ترغیب جوانان و نوجوانان در عرصه مشارکت در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی.
9- تلاش در جهت حفظ و نگهداری از آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگ و گردشگری.
10-همکاری و حمایت از سازمانهای غیر دولتی  و جلب مشارکت آنها در راستای اهداف و وظایف شهرداری.
11- برنامه ریزی و نظارت در طرحهای مناسب گردشگری در قالب نظام جامع گردشگری شهر برای ایجاد و ساماندهی فضای مناسب گردشگری.
12- انجام مطالعات و بررسی لازم در خصوص توجیه فرهنگی و اجتماعی پروژه های شهرداری .
13- تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تابعه و صدور دستورات لازم به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های واحدهای تحت سرپرستی .
14-مطالعه وبررسی زمینه های احیای میراث فرهنگی ،ملی وقومی.
15- نیاز سنجی،برنامه ریزی ومدیریت برنامه های فرهنگی،تفریحی کارکنان شهرداری.
16- سیاست گذاری توسعه ورزش های همگانی با رویکرد های محوری.
17- اهتمام به ترویج ارزش های دینی و اخلاقی و نهادینه کردن فرهنگ وروحیه انقلابی.
18- انجام سایروظایف محوله از سوی مقام مافوق.
 


 " گزیده ای از فعالیت ها و دستاوردهای حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی ، ورزشی
       واحد روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شاهدشهر " 


دانلود PDF
تماس با ما :6544951-021
googleanaletics