ملاقات عمومی شهروندان

ملاقات عمومی شهردار با شهروندان روزهای دو شنبه هر هفته از ساعت 9 الی 12 می باشد.
برای اطلاع بیشتر می توانید با شماره تلفن 65444951 تماس حاصل نمایید