اجرای طرح زیبا سازی ونورپردازی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی وشهرداری شاهد شهر :با تاکید مهندس سلمانی شهردار شاهدشهرواعضاءشورای اسلامی اجرای طرح زیباسازی ونورپردازی درمیدان شهدا ومیدان امام خمینی (ره)با همت معاونت خدمات شهر شهرداری انجام گردید :
10:14/9 مرداد 1398/چهارشنبه

نظرات کاربران
5/5 1 0 0
اخبار مربوطه
googleanaletics