مانور زلزله و امداد و نجات با شعار آمادگی در برابر زلزله و آتش سوزی خطوط لوله گاز

#شاهد_شهر
✍️به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شاهدشهر
مانور زلزله و امداد و نجات با شعار آمادگی در برابر زلزله و آتش سوزی خطوط لوله گاز با حضور اداره گاز و اعضای کمیته بحران و آتش نشانی شهرداری شاهدشهر در خیابان تولید اجرا شد .
🔺در این مانور آسیب های ناشی از زلزله به زیرساختهای شهری و خطوط گاز و تبعات آن بررسی گردید.
📢در پایان مانور فرهادی رئیس شورای اسلامی شاهدشهر نسبت به تلاش و آمادگی و هماهنگی بین دستگاهها و حضور به موقع تقدیر و تشکر نمود.
✍️روابط عمومي شورای اسلامی و شهرداری شاهدشهر
22:3/30 مرداد 1401/یکشنبه

نظرات کاربران
5/5 1 0 0
اخبار مربوطه
googleanaletics