بازدید معاونت خدمات شهری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شاهدشهر . روز یکشنبه مورخ 98/4/30 ساعت 9 صبح جلسه ای با حضور مهندس شمسیان معاونت خدمات شهری شهرداری وآقای پایداران مدیر عامل و پرسنل آتش نشانی شاهد شهر در محل آتش نشانی برگزار گردید . در این جلسه مهندس شمسیان به نیابت از طرف مهندس سلمانی شهردار شاهدشهر به کلیه نیروهای زحمتکش و بی ادعای آتش نشانی درجه اهداء نمودند .

9:0/30 تیر 1398/یکشنبه

نظرات کاربران
5/5 1 0 0
اخبار مربوطه
googleanaletics