بازدید معاونت خدمات شهر از واحد آتش نشانی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شاهدشهر :
بازدید آقای نظیفی معاونت خدمات شهر شهرداری از واحد آتش نشانی به جهت ساماندهی و راه اندازی مرکز پیام ، واحد آموزش ، اتاق استراحت پرسنل ، احداث سایه بان در محوطه و تعمیر و بازسازی تجهیزات آتش نشانی .
طی این بازدید آقای پایداران مسئول آتش نشانی علاوه بر موارد فوق از دیگر اقدامات اصولی صورت گرفته در این مدت توضیحاتی دادند .
1- تعمیر دستگاه تنفسی آتش نشانیSCBA مجهز به کوله 2- راه اندازی واحد پیشگیری 3- راه اندازی واحد انبار 4- ساماندهی خودروهای عملیاتی 5- برگزاری آموزش های عمومی شهروندان، که انجام کلیه این موارد با همکاری پرسنل سازمان با تکیه بر توانمندی داخلی و اعتماد و حمایت های شهردار ، معاونت خدمات شهر باعث کاهش هزینه های سازمانی و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان را پی داشته .
9:0/25 شهریور 1398/دوشنبه

نظرات کاربران
5/5 1 0 0
اخبار مربوطه
googleanaletics