مسابقات فوتسال شوراهای اسلامی شهر و شهردار

این دوره از مسابقات با حضور مهندس احمد خانی رئیس شورای اسلامی استان تهران و بازیکنان، مهندس خانی شهردار شاهدشهر ، مهندس قنبری، مهندس بهمن زاده شورای شهر شاهدشهر ، مهندس کشاورز شورای شهر باغستان، مهندس حسنی شورای صباشهر، مهندس غلامی، مهندس فولادین، مهندس دهستانی بخش مرکزی شهریار و مهندس محرمزاده، مهندس قمشلو، مهندس فائزی فرد بخش جوقین سرمربی مهندس سید احمد حسینی و با میزبانی مسابقات در گرگان برگزار شد.
این مسابقات بین 8 تیم برگزارکه مقام اول اسلامشهر، دوم شهریار، سوم ملارد و چهارم پاکدشت مقام کسب نمود.
مسابقات در قالب شوراها بود فقط یکی از شهردارهای شهر هم میتونست در تیم باشند که مهندس خانی شهردار شاهدشهر حضور داشت.
رئیس شورای اسلامی استان تهران از عوامل برگزاری و حضور جامعه شورایی در مسابقات جام همدلی در پیامی قدردانی و تشکر نمود.
12:37/6 خرداد 1402/شنبه

نظرات کاربران
5/5 1 0 0
اخبار مربوطه
googleanaletics