هرس درختان پارک ایثار و بوستان ملت توسط واحد فضای سبز شهرداری شاهد شهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شاهدشهر عملیات هرس ،فرم دهی و مرتب کردن درختان ودرختچه های زینتی در پارک ایثار و بوستان ملت انجام شد.
به همت واحد فضای سبز معاونت خدمات شهری و به منظور محدود کردن رشد و کوتاه ساختن ارتفاع درختان عملیات سم پاشی و جوان سازی درختان مسن از طریق حذف شاخه های پیر و وادار کردن درخت به تولید شاخه های جدید،ایجاد تعادل بین شاخه و ریشه ،حذف شاخه های مزاحم ،حفظ و تامین سلامت گیاه،ایجاد شرایط مناسب جهت ورود نور و هوا به درون شاخه ها و پراکندگی مناسب نقاط متراکم به منظور زیبایی و رشد مناسب و ایده ال درخت انجام می شود.
گفتنی است رسیدگی و نگهداری از انبوه درخت های کاشته شده یکی از کارهای فضای سبز شهرداری برای مناسب سازی چهره درشهر است و از این رو طی سال نسبت به آبیاری ،کود دهی و هرس درختان اقدام می شود
18:46/23 بهمن 1398/چهارشنبه

نظرات کاربران
5/5 1 0 0
اخبار مربوطه
googleanaletics