اهم اقدامات اخیر حوزه معاونت فنی عمرانی شهرداری شاهد شهر

✔️جهاد ادامه داد...

«شاهد شهر ، در مسیر احیاء ، توسعه ، پیشرفت و آبادانی گام های موثری برداشته»

🔅اهم اقدامات اخیر حوزه معاونت فنی عمرانی شهرداری شاهد شهر:

١-اصلاح هندسی و بهسازی میدان انقلاب.
٢-اجرای کفپوش خیابان شهید کشوری.
٣-جدولگذاری و لکه گیری آسفالت خیابان شهید کشوری.
۴-جدولگذاری و اجرای کفپوش خیابان پلیس.
۵-عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان شهید خاقانی.
۶-جدولگذاری و لکه گیری آسفالت خیابان خوارزمی.
٧-جدولگذاری و اجرای آسفالت خیابان میلاد ۳ و ۴ و ۶ .
٨-بهسازی و روکش آسفالت خیابان میخک ۲ .
٩-بهسازی و آسفالت کوچه های عفت ١ و ٢ و ٣ .
١٠-اتمام عملیات تراش و روکش آسفالت مکانیزه خیابان دکتر حسابی.
9:30/16 تیر 1401/پنجشنبه

نظرات کاربران
5/5 1 0 0
اخبار مربوطه
googleanaletics