اجرای عملیات همسطح سازی ، بتن ریزی و کفپوش پیاده روهای خیابان خوارزمی شاهد شهر

مهندس خانی شهردار شاهد شهر: عملیات تخریب، بتن ریزی و کفپوش پیاده روهای خیابان خوارزمی شاهد شهر در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری شاهد شهر ، به منظور رفاه حال شهروندان و رفع مشکلات موجود در سطح شهر، عملیات عمرانی تخریب، همسطح سازی، بتن ریزی و کفپوش پیاده روهای خیابان خوارزمی در حال انجام است و به زودی آماده بهره برداری شهروندان فهیم شاهد شهر قرار خواهد گرفت .

ضمنا در همین راستا مهندس محمودی معاون فنی و عمرانی شهرداری شاهد شهر بیان کرد: عملیات همسطح سازی و اجرای کف پوش پیاده رو خیابان خوارزمی را به متراژ ۱۴۰۰ متر مربع در حال انجام می باشد.
11:19/10 دی 1402/یکشنبه

نظرات کاربران
5/5 1 0 0
اخبار مربوطه
googleanaletics