جلسه کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و ساز ساختمان‌ها در شاهد شهر

🔅جلسه کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و ساز ساختمان‌ها در شاهد شهر برگزار شد.


🔸جلسه کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و ساز ابنیه و ساختمان‌های در حال احداث شاهدشهر  برگزار و از تعدادی از سازه‌های سطح شهر به منظور ارزیابی و نظارت بر فرآیند ساخت بازدید شد.


📸به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شاهد شهر: جلسه کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای ساختمان‌های در حال احداث شهر شاهد شهر با حضور نمایندگان اداره کل دفتر فنی استانداری تهران، معاون فنی و شهرسازی شهرداری شاهدشهر و کارشناسان حوزه شهرسازی، نماینده سازمان نظام مهندسی استان تهران، نماینده دفتر نظام مهندسی شاهدشهر و نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در دفتر شهردار شاهدشهر برگزار شد.

🔹در این جلسه که بنابر مصوبه شورای فنی استان و تاکیدات استاندار تهران در تمامی شهرهای استان برگزار می‌شود، فرآیند و ضوابط ساخت و ساز ساختمان‌های در حال ساخت به منظور بهبود کیفیت و افزایش ایمنی ساختمان‌های درحال احداث شاهدشهر بررسی شد.

🔹بر اساس این گزارش طبق بررسی و پایش کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و ساز ساختمان‌های در حال احداث موارد مورد نیاز احصاء و به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

🔻در ادامه جلسه مواردی از قبیل عملکرد ناظرين سازمان نظام مهندسی، عملکرد حوزه شهرسازی شهرداری، نحوه اطلاع رسانی و ابلاغ دستورالعمل‌های ساختمانی، استفاده از مصالح استاندار در ساخت و سازها، استفاده از تابلو مشخصات پروژه، عملکرد نیروهای کنترل و نظارت، لزوم استفاده از زونکن کارگاهی، نحوه اجرای ضوابط و تاییدیه آتش‌نشانی، سامانه نظام مهندسی و فرآیند ارسال گزارشات در راستای احداث ساختمان‌های استاندارد مورد تاکید در این کار گروه قرار گرفت. 
🔺در پایان جلسه اعضای کارگروه، مبنی بر تسریع در روند ساماندهی وضعیت برخی از کارگاه‌های ساختمان‌های در حال ساخت در سطح شهر و رعایت کامل الزامات قانونی، تاکید داشتند.
10:0/23 تیر 1401/پنجشنبه

نظرات کاربران
5/5 1 0 0
اخبار مربوطه
googleanaletics