اجرای پروژه روکش آسفالت و نوسازی بلوار ورودی شاهدشهر

روکش آسفالت ورودی شهر و بلوار شهدای شاهدشهر حدوداً سی میلیارد ریال
10:19/2 مرداد 1402/دوشنبه

نظرات کاربران
5/5 1 0 0
اخبار مربوطه
googleanaletics