بازدید مشترک معاونت عمرانی با مسئولین مناسب سازی بهزیستی و دفتر فنی استان

بازدید مشترک معاونت عمران شهرداری شاهد شهر مهندس رضوی با حضور سرکارخانم سلطانی مسئول مناسب سازی بهزیستی استان تهران و سرکار خانم ایمن پور کارشناس مناسب سازی دفتر فنی استان تهران جهت مناسب سازی معابر در سطح شهر و ساختمانهای عمومی شهر .
10:30/6 شهریور 1398/چهارشنبه

نظرات کاربران
5/5 1 0 0
اخبار مربوطه
googleanaletics