تکمیل ساماندهی بلوار شهدا با جمع آوری رفوژ وسط

در ماههای گذشته شهرداری نسبت به ساماندهی بلوار شهدا( با توجه به عرض کم معبر) در مجاورت واحدهای تجاری اقدام نموده است ,در این خصوص تیر برق ها و درختان در فصل زمستان جابجا شد و با ترمیم جداول هدایت سطحی ,پیاده روسازی نیز با رعایت مناسب سازی اجرا گردید. در اقدام تکمیلی در حال جمع آوری جداول رفوژ وسط و نصب و اجرای نرده فلزی ترافیکی می باشند
شهرداری شاهدشهر به منظور رفع مشکلات ترافیکی و تسهیل عبور و مرور در ماههای گذشته نسبت به ساماندهی بلوار شهدا( با توجه به عرض کم معبر) در مجاورت واحدهای تجاری اقدام نموده است . در این راستا تیر برق ها و درختان در فصل زمستان جابجا شدند . و با ترمیم جداول هدایت آبهای سطحی ، و همچنین پیاده رو سازی نیز با رعایت مناسب سازی مبلمان شهری اجرا گردید . اکنون به منظور تکمیل پروژه جاری نسبت به جمع آوری جداول رفوژ وسط و نصب اجرای نرده فلزی ترافیکی اقدام نموده است .  
21:22/12 خرداد 1399/دوشنبه

نظرات کاربران
5/5 1 0 0
اخبار مربوطه
googleanaletics