جدولگذاری بلوار شهداء حدفاصل میدان شهداء تا سه راه آزادی شاهدشهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شاهدشهر :

جداول بلوار شهداء حدفاصل میدان شهداء تا سه راه خیابان آزادی شاهدشهر به منظور بهسازی و هدایت آب های سطحی و رفع مشکلات آب گرفتگی بلوار و خیابانهای منشعب ، توسط  معاونت فنی و عمرانی شهرداری تعویض شد .

جدول‌گذاری و حل معضل آب‌های سطحی بلوار شهداء :

معاونت فنی و عمرانی شهرداری مهندس رضوی ، در تداوم ارائه خدمات در سطح حوزه جداول ، طول مسیر بلوار شهداء حدفاصل میدان شهداء تا سه راه خیابان آزادی را به خاطر فرسودگی و شکسته بودن تعویض نمود و در این خصوص بیان داشت : این پروژه به طول حدوداً 500 متر و با اعتباری بالغ بر 2/500/000/000 ریال از اعتبارات جاری شهرداری با رویکرد بهسازی ، هدایت آبهای سطحی بلوار و خیابانهای منشعب اجرا می شود ، که تا کنون 70% پیشرفت فیزیکی داشته است .

نیروهای زحمت کش معاونت فنی و عمرانی برای رفع آب گرفتگی ها و روان سازی در هدایت آب های سطحی جداول کل مسیر مذکور را تعویض نمودند .


 
10:0/8 دی 1398/یکشنبه

نظرات کاربران
5/5 1 0 0
اخبار مربوطه
googleanaletics