سومین جلسه کمیسیون پدافند غیر عامل در شهرداری شاهدشهر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شاهدشهر :

سومین جلسه کمیسیون پدافند غیر عامل در مورخ 98/09/07 رأس ساعت 13 به ریاست معاون اداری مالی مهندس محمودی و با حضور معاونین عمرانی ، خدمات شهری و شهرسازی ، مسئول بازرسی ، مسئول مالی ، مسئول روابط عمومی شهرداری و نماینده سایر اعضا در دفتر معاون اداری مالی تشکیل شد .
در ابتدای جلسه ؛ پیگیری مصوبات جلسه ی قبلی کمیسیون که در مورخ 98/06/20 تشکیل شده بود مورد بحث و بررسی قرار گرفت ، سپس مهندس رضوی دبیر جلسه با بیان این نکته که آموزش پدافند غیر عامل باید بصورت فراگیر و همگانی صورت پذیرد و از حضور استاد پدافند غیر عامل دکتر بیت اللهی در سالن اجتماعات شهرداری و آموزش به کارکنان شهرداری در هفته پدافند غیر عامل خبر داد که تداوم و فراگیری این آموزشها در هنگام بروز هرگونه تهدید طبیعی و غیر طبیعی موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی ، ساختمان‌ ها، تاسیسات، تجهیزات، اسناد و شریان های حیاتی یک شهر می گردد و به منظور ارتقاء فرهنگ پدافند غیر عامل در سطح جامعه و همچنین اجرای شاخصها و دستیابی به اهداف تعیین شده و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه پدافند غیر عامل ، آموزش همگانی ویژه شهروندان در سر لوحه اقدامات آتی کمیسیون قرار گیرد .
 
13:0/7 آذر 1398/پنجشنبه

نظرات کاربران
5/5 1 0 0
اخبار مربوطه
googleanaletics